PSYKOTERAPIA

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti. Teen yksilö- ja paripsykoterapiaa lähitapaamisilla sekä psykoterapiaa etäterapiana traumapsykoterapian ja integratiivisen psykoterapian viitekehyksellä. Vastaanottoni sijaitsee Joensuun keskustassa.

KELA pätevyys minulla on yksilö, pari- ja perhepsykoterapiaan sekä nuoren terapian rinnalla tapahtuvaan vanhempain ohjaukseen. Milloin pääsee Kelan tukemaan terapiaan? Katso tähän kysymykseen vastauksia sivulta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Kaikkien terapioiden viitekehyksenä toimii traumapsykoterapia ja integratiivinen suuntaus. Terapiassa erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta, aitoa kohtaamista, läsnäoloa sekä turvallisuutta. Ajattelen tilannetta aina kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti, ympäristösi, perheesi huomioon ottaen. Olen opiskellut myös kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja ne ovat myös tarvittaessa osana terapiassani.

Autan sinua turvallisesti voimaantumaan kiintymystraumoista lähtevistä vaikeista kokemuksista tai tunnistamaan elämän varrelta tulleita kiintymyshäiriöön liittyviä olotiloja, jotta voisit tiedostaa, tuntea ja kokea nykyhetken ja tulevaisuuden tasapainoisemmin ja eheämmin ymmärtäen menneisyyden kokemukset osana elämääsi.

Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä kuten mm. EMDR -terapia ja sensomotorinen psykoterapia.  Keho-orientoitunut psykoterapia on oleellinen osa työskentelyä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoidossa.

Yksilöpsykoterapia

Olen traumapsykoterapeutti suuntauksena vakavat kiintymyssuhdetraumat. Koulutukseni antaa valmiudet tunnistaa, arvioida ja hoitaa traumaperäisiä ja dissosiatiivisistä oireista kärsiviä yksilöitä vaiheorientoituneella hoitomallilla. Osana psykoterapiaa käytän EMDR-menetelmää sekä sensomotorista psykoterapiaa. Olen käynyt EMDR-terapian I. II ja III-tason koulutukset. Tästä voit lukea lisää Suomen EMDR-yhdistyksen sivuilta https://emdr.fi. Olen käynyt myös sensomotorisen psykoterapian 1-tason koulutuksen; traumojen hoito.

Erityisosaamiseni kohdistuu lapsuudesta/nuoruudesta alkavien traumojen, kiintymyssuhdetraumojen, kiintymyshäiriöiden, kompleksisen trauman ja dissosiaation oireisiin, tunne- ja läsnäolotaitojen, käyttäytymishaasteiden sekä neuropsykiatristen pulmien tukemiseen.  

Yksilöpsykoterapiaan minulla on Kela-pätevyys. Kelan terapiahakemukseen tarvitsee lääkärin b-lausunnon.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapia voi olla paritapaamisia, joihin voidaan sisällyttää yksilötapaamisia:

-muutaman käynnin kriisitapaamiset,
-arviointikäynnit noin viisi kertaa, jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelma,
-pitkä terapia (Kelan kuntoutuspsykoterapia)

Paripsykoterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat kiintymystrauma ja traumaattisten kokemusten aktivoituminen ja näyttäytyminen parisuhteessa, vastavuoroisuus, erilaiset tunteidensäätely, vuorovaikutus ja tunneluvun puutteesta aiheutuvat pulmat parisuhteessa, uusperheet sekä neuropsykiatristen piirteiden näyttäytyminen parisuhteessa.

Paripsykoterapiaan minulla on Kela-pätevyys. Kelan terapiahakemukseen tarvitsee lääkärin b-lausunnon. Katso milloin ja miten pääsee Kelan tukemaan psykoterapiaan sivulta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia