KEHOLLINEN TERAPIA

Kehon huomioiminen sekä arvostaminen on voimavara, sen kautta voi lähestyä vakauttamaan omaa sisäistä olotilaa. Kokonaisvaltaisen näkemykseni mukaisesti palveluni on keho-orjentoitunutta. Kehollisen terapian tavoite voi olla löytää ymmärrys vaivojen syntyyn, muutokseen sekä se voi olla tie oivalluksiin tunne- ja mielentasolla, vakaus vaikeaan sisäiseen olotilaan sekä apu hermoston pitkäaikaisen vireystilan säätelyyn. Psykoterapiassa pysähdymme kehon kokemusten äärelle, kuuntelemme sekä aistimme.

Ohjaan kehohoidollisia pienryhmiä, missä huomioin aistiyliherkkyydet sekä traumaoireiden vaikutuksen. Yksilölliset kehoterapiahoidot voivat olla yhtenä osana lyhytterapiakokonaisuutta. Kehoterapiani ovat muodostuneet omaksi kokonaisvaltaiseksi hoidoksi, jossa yhdistyvät oppimani menetelmät länsimaisen terveydenhoidon, psykoterapian ja itämaisen viisauden sekä perinnetietouden puolelta.

Terapeuttiset pienryhmät ja Yinjooga (Huom. Tällä hetkellä tauolla!)

Terapeuttinen pienryhmä on max. 6 henkilöä; Aihealueina esimerkiksi kehon kautta vakautuminen, sovellettu rentoutus (kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmä) tai tietoinen läsnäolo ja stressin hallinta. Seuraa näistä ilmoittelua myös IG ja FB.

Joogaryhmäni ovat Yinjoogaa. Tietoisen läsnäolon harjoittelu kuuluu luontevasti myös joogaohjaukseeni.

Tällä hetkellä joogaryhmäni ovat joko max. 12 henkilöä tai suljettu terapeuttinen pienryhmä 6 henkilöä.

Joogassa yinjoogalle ominainen pysähtyminen, suorittamattomuus, turvallisuus sekä läsnäolo tässä ja nyt ovat joogani ydin. Luonnon ja metsän vaikutukset joogahetkeen tuovat ulkona joogatessa jokaisen lähelle omaa luontoyhteyttään. Ryhmiini toivotan kaikki tervetulleeksi katsomatta aiempaa joogakokemusta, mitään ei tarvitse osata, jokaisen sisältä löytyy täysin riittävä tieto ja taito.  
Käytän joogaharjoitusta tukemaan ja vahvistamaan niille oikeina hetkinä eteerisiä öljyjä, meridiaani käsittelyä sekä musiikkia.