KEHO-ORIENTOITUNUT PSYKOTERAPIA

Kehon huomioiminen sekä arvostaminen on voimavara, sen kautta ja sitä kuuntelemalla voi lähestyä vakauttamaan omaa sisäistä olotilaa ja opetella säätelemään olotilaa ja tunteita. Kehollisen psykoterapian tavoite voi olla löytää ymmärrys hermoston pitkäaikaisen vireystilan säätelyyn. Lisäämme turvallisesti kehotietoisuutta. Psykoterapian tavoitteena on purkaa oireita asteittain, jotta on mahdollista turvallisesti ja miellyttävästi kokea tunteita, aistimuksia ja eheyttä.

Trauma vaikuttaa syvällisesti kehoon ja hermojärjestelmään ja monet traumatisoituneiden ihmisten oireet ovat kehoperäisiä (Nijenhuis & Van der Kolk 1999). Traumatisoivista tapahtumista voi jäädä hämmentäviä ja ei-sanallisia voimakkaita muistoja, reaktioita ja oireita, jotka kertovat sanatonta tarinaansa ikään kuin keho tietäisi sen, mutta mitä traumasta kärsivät eivät mielen tasolla tiedä (Ogden 2009).