KEHOLLINEN TERAPIA

Kehon huomioiminen sekä arvostaminen on voimavara. Kokonaisvaltaisen näkemykseni mukaisesti palveluni on keho-orjentoitunutta. Kehoterapian tavoitteena on löytää ymmärrys vaivojen syntyyn, muutokseen sekä se voi olla tie oivalluksiin tunne- ja mielentasolla sekä apu hermoston pitkäaikaisen vireystilan säätelyyn. Psykoterapiassa pysähdymme kehon kokemusten äärelle, kuuntelemme sekä aistimme.

Ohjaan kehohoidollisia pienryhmiä, mitkä soveltuvat myös aistiyliherkille sekä traumasta oireileville. Yksilölliset kehoterapiahoidot ovat yhtenä osana lyhytterapiakokonaisuutta. Kehoterapiani ovat muodostuneet omaksi kokonaisvaltaiseksi hoidoksi, jossa yhdistyvät oppimani menetelmät länsimaisen terveydenhoidon, psykoterapian ja itämaisen viisauden puolelta.

Kysy lisää MIUN VOIMA- Lyhytterapiakokonaisuudesta

Terapeuttiset pienryhmät ja Jooga (Huom. Tällä hetkellä tauolla!)

Terapeuttinen pienryhmä on max. 6 henkilöä; Aihealueina esimerkiksi sovellettu rentoutus (kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmä) tai Mindfullnes, tietoinen läsnäolo ja stressin hallinta. Seuraa näistä ilmoittelua myös IG ja FB.

Joogaryhmäni ovat Yinjoogaa. Mindfullnes ja tietoisen läsnäolon harjoittelu kuuluu luontevasti myös joogaohjaukseeni.

Tällä hetkellä joogaryhmäni ovat joko max. 12 henkilöä tai suljettu terapeuttinen pienryhmä 6 henkilöä.

Joogassa yinjoogalle ominainen pysähtyminen, suorittamattomuus, turvallisuus sekä läsnäolo tässä ja nyt ovat joogani ydin. Luonnon ja metsän vaikutukset joogahetkeen tuovat ulkona joogatessa jokaisen lähelle omaa luontoyhteyttään. Ryhmiini toivotan kaikki tervetulleeksi katsomatta aiempaa joogakokemusta, mitään ei tarvitse osata, jokaisen sisältä löytyy täysin riittävä tieto ja taito.  
Käytän joogaharjoitusta tukemaan ja vahvistamaan niille oikeina hetkinä eteerisiä öljyjä, meridiaani käsittelyä sekä musiikkia.