TRAUMAPSYKOTERAPIAA JOENSUUSSA

KEHO-TIETOISUUS-YHTEYS

Theco - psykoterapiaa JoensuussaKeho porttina sisäisen kokemuksen todentumiseen.
Sisäisestä ymmärryksestä ja todentumisesta rakentuu yhteys itseen ja toisiin ihmisiin sekä luontoon ja ympäröivään maailmaamme.
Yhteyden kokemuksen kautta pääsee kosketukseen omaan merkitykselliseen elämään.


Olen traumapsykoterapeutti Kirsi Kuronen ja Theco Oy on keho-orjentoitunutta psykoterapiaa tarjoava yritykseni. Suuntautumiseni psykoterapiassa kohdistuu kiintymyssuhdetrauman oireiluun omassa olossa ja parisuhteessa.

Lähivastaanotto toteutuu Pohjois-Karjalassa Joensuussa. Videovälitteisesti psykoterapia etänä mahdollistaa psykoterapian laajemmin. Etäterapian soveltuvuus arvioidaan tutustumistapaamisella.

Kysy myös lisää työnohjaus- ja konsultaatiopalveluista!

PAIKKATILANNE YKSILÖ- JA PARITERAPIASSA TÄYNNÄ. EN ALOITA UUSIA PSYKOTERAPIAJAKSOJA.